Solat, Dhuha, Tahajjud dan Sedekah merupakan sebahagian daripada ikhtiar.